Tuesday, May 09, 2006

TEORI-ANALYSE?

I møte med en teori, har det slått meg at det kan hjelpe på "å lokalisere den" på en 'ontologisk skala' for å utforske implikasjoner og forutsetninger. Hvis det refleksive nivå kan regnes som et slags utgangspunkt; så kan en slik ontologisk skala se sånt ut:

DET INTERSUBJEKTIVE PLAN: Det som eksisterer mellom mennesker
11. SOSIALE NIVÅ - (Organisering)
10. ' SEMANTISKE ' NIVÅ - (Språk)
9. SEMIOTISKE NIVÅ - (Symboler)
8. MATERIELLE NIVÅ - (Ressurser)

DET SUBJEKTIVE PLAN: Det som ekesisterer i og for enkelt-mennsket
7. REFLEKSIVE NIVÅ - Det nivå som reflekterer over og 'opplever' ovenfor- og nedenforliggende nivå.
6. SENSORISKE NIVÅ - (Sanser)
5. PSYKOLOGISKE NIVÅ - (Makro-mentale aspekter; "clock")
4. KOGNITIVE NIVÅ - (Mikro-mentale aspekter, "clockwork")

DET OBJEKTIVE PLAN: Det som eksisterer uavhengig av enkelt-mennesket
3. SPATIALE / BIOTOPISKE NIVÅ - (Hvor vi er)
2. KJEMISKE NIVÅ - (Kjemiske aspekter)
1. FYSISKE NIVÅ - (Fysiske aspekter; )

Og spørsmålet blir altså: Hvilket perspektiv har en teori? Fra hvilket nivå betrakter den det den vil forklare? Konsekvenser som går oppover på skalaen kan vi kalle implikasjoner. De fordommer teorien antar å være selvsagte kan vi kalle forusetninger. Dersom en teori ligger for langt nede på skalaen, kan den ha problemer med å vise sin direkte relevans for det vi er interesserte i, nemlig kulturelle representasjoner på et inter-subjektivt plan, og vi må avklare hva dens implikasjoner er. Hvis den er for nær opp til det inter-subjektive, så må vi undersøke hvilke forusetninger den har, og deres implikasjoner.

En sånn skala kan kanskje være et behjelpelig metateoretisk (dvs. i teoretiske analyser av teorier) visualiserings-instrument i sammenheng med offerteorier?

mvh
Janemil

PS. Kommenter modellen og nivåene. Den må kanskje revideres!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home