Tuesday, May 09, 2006

ØNSKELISTE FOR EMPIRI-PRESENTASJONER 2006-2007

DE TIDLIGE SIVILIASJONER
Offer : Egyptisk Religion (Suzanne)
Offer : Hermetisk Religion? (Bull)
Offer : Minoisk Religion (Janemil)
Offer : Nubisk Religion (Lars)
Offer : Mesopotamisk Religion (Marit)
Offer : Assyrisk & Persisk Religion
Offer : Zoroastrianismen (Knut)
ROMA & HELLAS
Offer : Gresk Religion (Lise)
Offer : Mithraismen (Janemil)
Offer : Romersk Religion (Lars)
LEVANTEN
Offer : Jødedom (?)
Offer : Samaritanisk Religion (Lars)
ISLAM
Offer : Islam (Helge Line?)
Offer : Zar (?)
Offer : Ahmaddyia (Arnstein)
Offer : Bahaismen (Janemil)
URINNVÅNER RELIGIONER
Offer : Afrikansk Religion (?)
Offer : Nyere Religioner: Yourba, Santeria & Voudon (Janemil)
Offer : Nord-Amerikansk Indiansk Religion (The Sverre)
Offer : Ainu Religion (Janemil)
Offer : Bribri (Bjørn Ola)
Offer : Samisk Religion (?)
Offer : Aboriginer Religion (?)
KRISTENDOMMEN
Offer : Kristendommen:Bot (Morten Fuglestad)
Offer : Kristendommen (?)
Offer : Kristendommen:Bolivia (Sverre)
Offer : Kristendommen:Judas Evangeliet (Espen)
Offer : Mormonismen (Janemil)
SØR-ØST ASIA
Offer : Vedisk Religion (Magrethe)
Offer : Hinduismen: ?Jostein
Offer : Buddhismen:Norge, Danmarksplass (Suzanne)
Offer : Buddhisme:Tibetansk (Astrid)
Offer : Buddhismen (?Kristian?)
Offer : Jainismen (?)
ØST-ASIA
Offer : Kinesisk Religion (Suzanne)
Offer : Japansk Religion (Janemil)
MESO- OG SØR-AMERIKA
Offer : Toltec og Maya Religion
Offer : Inca og Aztec Religion (Sverre)
NORD-VEST EUROPA
Offer : Norrøn Religion (Jenter fra master)
Offer : Norrøn Religion: Völse (?)
Offer : Keltisk Religion (Knut)
NYERE RELIGIONER
Offer : Nyere Religioner: Hedningsamfun (Aina) (kan flyttes på til Nord-Vest Europa)
Offer : Nyere Religioner: Sataniske og Satanistiske offer: Universelle Retoriske Strategier? (Knut)
Offer : Nyere Religioner: Thelemisk offer? (Vidar)
SEKULÆRE TRADISJONER
Offer : Sekulære offer: Sport (anyone?)
Offer : Sekulære offer: Kunst, Maleri og Skulptur (Vidar2)
Offer : Sekulære offer: Populærkultur (?)
Offer : Sekulære offer: Politisk (Knut)
Offer : Sekulære offer: Militært Offer i SunTzu's Art of War (Janemil)
Offer : Komparative Tema: Offer & Rituelle (Selv)Mord (Janemil)

FORSLAG (1) - Alle presentasjonen følger malen:
(1) RELGIØS BEVEGELSE
(2) TID (PERIODE) OG OMRÅDE
(3) EMISK TERM: HVA KALLES DETTE OFFERET PÅ TRADISJONENS ORIGINALE SPRÅK?
(4) TYPE: RITE (det er en handling), SYMBOL (det viser til en handling), DISKURS (det er skrevet eller sagt)
(5) HVEM ER SUBJEKTET I OFFERET? (HVEM OFFRER)
(6) HVA ER OBJEKTET I OFFERET?
(7) HVA ER AKTIVITETEN I OFFERET? (HVA GJØRES)
(8) HVEM ER DET INDIREKTE OBJEKTET I OFFERET? (MOTTAKER AV)
(9) HVA ER KONTEKSTEN FOR OFFERET? (TID OG STED)
(10) HVA ER DEN EKSPLISITTE HENSIKTEN VED OFFERET?

FORSLAG (2) - Alle baserer seg på en A4 side med informasjon, som kan samles i en fin, felles tekst-samling

1 Comments:

At 12:22 PM, Blogger Zzz said...

Sverre tar gjerne om Nord-Amerikanske indianeroffer.

 

Post a Comment

<< Home