Tuesday, May 09, 2006

Nancy Jay - et støtteark

Her er et støttenotater til mitt innlegg om Nancy Jay, Offer og Kjønn 9.mai.
Suzanne

Nancy Jay
Født 1929
Utdraget som står i Understanding Religious Sacrifice, er fra Throughout Your Generations Forever: Sacrifice, Religion, and Paternity 1992.

Kommunionsoffer og soningsoffer
I begge offer er det snakk om en kollektiv identitet, som skapes gjennom differansen mellom de som spiser og får bli, og de som ikke får spise og blir jaget vekk.

Fedre versus mødre – et antropologisk faktum
Siden menn mangler den naturlige relasjon med sine barn, altså de har ikke født dem, har forskjellig kulturer opprettet kunstige mekanismer for å opprette en slik relasjon.
Offerpraksisen blir en religiøs reproduksjon.

Det ville / den naturlige verden
Ingen patrilineær struktur, død
Det sosiale / den religiøse verden
Mannen er fanget midt i mellom pga. kvinnen. Regulert sex, sosial kontinuitet, prøver å nå idealet som er…
Gullalderen / det guddommelige nivå
Til Gullalderidealet hører mannlig renhet og udødelighet til.


I det gamle Hellas var ikke ekteskap et forhold mellom to individer, men mellom to familier. Uten ekteskap kan det ikke være et faderlig slektskapsforhold. Bare legitime sønner kan fortsette slektslinjen i en oikos, husholdet.

Jay trekker frem at patrilineær rekkefølge ikke bare forekommer i offerreligioner (hvis vi tenker offer i gresk forstand, altså blod og drap og kjøttspising), men også i f.eks den Romersk-katolske kirke der man har et mannlig, geistlig hierarki som har transcendert en arverekkefølge avhengig av kvinners innblanding.


Jay mener at Robertson Smith har rett i at offer er forbundet med slektskap, i det han sier at alle offer opprinnelig var klanoffer. Dog feiler Smith i det han tar slektskapsbånd for gitt, at slekt er naturlig.Siden produksjon nødvendigvis henger sammen med reproduksjon, kan man kun ved kontroll over reproduksjonen, altså kvinnene, ha kontroll over produksjonen. I et matrilineært samfunn, som ikke må forveksles med et matriarkalsk samfunn, deles makten over den reproduktive ressursen, kvinnen, mellom brødre og ektemenn.

Der staten ikke kan skilles fra patrilineært organisert reproduksjonssystem, er hele samfunnsordenen avhengig av offer. Hvis offerinstitusjonen trues, trues også hele den sosiale orden.

Konklusjon:
En mann født av en kvinne, vil dø. Men en mann integrert inn i en evig sosial orden, kan transcendere dødeligheten av denne verden. Offer gjør altså to ting på en gang. Offer samler gruppen, og offer er en bot for å ha blitt født av en kvinne.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home