Thursday, April 20, 2006

SACRIFICE: A QUICK REFERENCE SHEET

I menyen til høyre, under Ressurser, vil dere nå finne det jeg har kallt "Sacrifice: A Quick Reference Sheet". Dette er "mest mulig" på "minst mulig plass". Altså er det overfladisk og rett-og-slett bare en referanse. Men mine intensjoner er noget idealistiske, og jeg tror prosjektet kan ha noe for seg.

"Sacrifice: A Quick Reference Sheet" gir:

(a) En generell typologi av mulige offertyper (inspirert av Einar Thomassen).
(b) En oversikt over en rekke teoretikere og deres respektive offer-teorier (mesteparten er fra Jeff Carters bok).
(d) En oversikt over noen offer-begrep på forskjellige språk i forskjellige religiøse tradisjoner.

Tanken med dette er:

(1) Å tilby en rask og generell introduksjon til "offer" som analytisk begrep.
(2) Å tilby en effektiv referanse i fremtidige diskusjoner.
(3) Å tilby et felles utgangspunkt for fremtidige diskusjoner om hva offer er og hva det analytisk har blitt definert.

Jeg ser for meg at et felles prosjekt for offerlammene (nye og gamle) kan være å perfeksjonere / forbedre nettopp et slikt 'quick reference' ark. Det trenger dog ikke å være ett, og det kan inneholde ganske mye mer enn typologi, teori og terminologi. Hvis du har dine egne ideer, dine egne 'quick references' - så send de inn til meg (janemil.kolsto@gmail.com) så legger jeg dem ut. Essays og liknende er også ønskelig.

In other words: Hansken er kastet.

mvh
Offerlam Janemil

0 Comments:

Post a Comment

<< Home