Wednesday, April 19, 2006

OPPSUMERING AV OFFER (2)

Det ble holdt offer-seminar onsdag 19. april om gnostisk og tidlig kristent offer, offerretorikk og offersymbolikk. Knut presenterte Lang's teori om Jesu kritikk av tempel-offeret. Janemil presenterte Klawans teori om "borrowings from the temple cult". Debatert spørsmål: Hvilke implikasjoner har “spiritualiserings”- og “sublimerings” teorier å si for vår forståelse av (a) offer (b) religioner (c) kristendommen? Janemil spekulerte nokså uhemmet om offer-retorikk og emiske konseptualiseringer av offer som virker paralelle til de religiøse gruppenes konseptualisering av seg selv som religion (eller noe annet), og det var heller bredt engasjement i den påfølgende diskusjonen.

(Lars' ide:) Vi må ha et begreps-seminar!

Etter pause gav Lise oss en meget god introduksjon til hva gnostisisme er, mens Espen (som kveldens hovedattraksjon) fortalte om offer og offer-metaforer i Judas-Evangeliet. I tillegg til offer-metafori ("sacrifice the man that clothes me") opererer Judas-Evangeliet, ulikt mange andre gnostiske tekster, også med en direkte kritikk eller latterligjøring / svartmaling av offer-kult. Spørsmålene er mange: Er kritikken rettet mot jøder, kristne eller jøde-kristne? Mot offer som konkret praksis eller i seg selv en metafor for tjeneste eller underkastelse (av feil gud)? Og relatert til diskusjonen der Klawans, Chilton og Lang er gjenkjenbare: Kan vi sies å ha bedre belegg for å påstå at Jesus-bevegelsen bedrev offer-kritikk (på tross av det Klawans måtte mene), dersom vi vet at gnostisismen var veletablert allerede under Jesu tid (om ikke før) og at det var like stor (konseptuell) porsjon gnostisisme i Jesu bestrebelser som det var proto-ortodoksi?

Janemil

Knut.

Janemil

Nye offerlam?

Janemil

Lise.

Janemil

Espen.

Etterpå ble det konsumert "jøde-kaker" (lagt av Eva etter Ellen-oppskrift) fulgt av diskusjon om Scientologi-offer, polsk gourmet og beslektede emner...

mvh
Janemil

0 Comments:

Post a Comment

<< Home