Thursday, April 27, 2006

OFFER & KJØNN

Den 9. mai arrangerer vi det tredje offer-seminar våren 2006!

Dato: 9.05.06
Sted: Sydneshaugen Skole
Rom: Aud D (OBS!)
Tid: 18.00-20.00 (og utover hvis det blir behov for det)
Tid per innlegg: ca 20 min + 5 minutter spørsmål fra salen

ALLE ER VELKOMNE!

Presentasjoner
(1) Sverre: (Teori) "William Beers"
(2) Suzanne: (Teori) "Nancy Jay"
(3) Knut: (Teori) "Stowers"
(4) Janemil; "Offerlammene Høten 06 og Våren 07. Noen ideer."

mvh
Offerlam Janemil

Thursday, April 20, 2006

SACRIFICE: A QUICK REFERENCE SHEET

I menyen til høyre, under Ressurser, vil dere nå finne det jeg har kallt "Sacrifice: A Quick Reference Sheet". Dette er "mest mulig" på "minst mulig plass". Altså er det overfladisk og rett-og-slett bare en referanse. Men mine intensjoner er noget idealistiske, og jeg tror prosjektet kan ha noe for seg.

"Sacrifice: A Quick Reference Sheet" gir:

(a) En generell typologi av mulige offertyper (inspirert av Einar Thomassen).
(b) En oversikt over en rekke teoretikere og deres respektive offer-teorier (mesteparten er fra Jeff Carters bok).
(d) En oversikt over noen offer-begrep på forskjellige språk i forskjellige religiøse tradisjoner.

Tanken med dette er:

(1) Å tilby en rask og generell introduksjon til "offer" som analytisk begrep.
(2) Å tilby en effektiv referanse i fremtidige diskusjoner.
(3) Å tilby et felles utgangspunkt for fremtidige diskusjoner om hva offer er og hva det analytisk har blitt definert.

Jeg ser for meg at et felles prosjekt for offerlammene (nye og gamle) kan være å perfeksjonere / forbedre nettopp et slikt 'quick reference' ark. Det trenger dog ikke å være ett, og det kan inneholde ganske mye mer enn typologi, teori og terminologi. Hvis du har dine egne ideer, dine egne 'quick references' - så send de inn til meg (janemil.kolsto@gmail.com) så legger jeg dem ut. Essays og liknende er også ønskelig.

In other words: Hansken er kastet.

mvh
Offerlam Janemil

Wednesday, April 19, 2006

OPPSUMERING AV OFFER (2)

Det ble holdt offer-seminar onsdag 19. april om gnostisk og tidlig kristent offer, offerretorikk og offersymbolikk. Knut presenterte Lang's teori om Jesu kritikk av tempel-offeret. Janemil presenterte Klawans teori om "borrowings from the temple cult". Debatert spørsmål: Hvilke implikasjoner har “spiritualiserings”- og “sublimerings” teorier å si for vår forståelse av (a) offer (b) religioner (c) kristendommen? Janemil spekulerte nokså uhemmet om offer-retorikk og emiske konseptualiseringer av offer som virker paralelle til de religiøse gruppenes konseptualisering av seg selv som religion (eller noe annet), og det var heller bredt engasjement i den påfølgende diskusjonen.

(Lars' ide:) Vi må ha et begreps-seminar!

Etter pause gav Lise oss en meget god introduksjon til hva gnostisisme er, mens Espen (som kveldens hovedattraksjon) fortalte om offer og offer-metaforer i Judas-Evangeliet. I tillegg til offer-metafori ("sacrifice the man that clothes me") opererer Judas-Evangeliet, ulikt mange andre gnostiske tekster, også med en direkte kritikk eller latterligjøring / svartmaling av offer-kult. Spørsmålene er mange: Er kritikken rettet mot jøder, kristne eller jøde-kristne? Mot offer som konkret praksis eller i seg selv en metafor for tjeneste eller underkastelse (av feil gud)? Og relatert til diskusjonen der Klawans, Chilton og Lang er gjenkjenbare: Kan vi sies å ha bedre belegg for å påstå at Jesus-bevegelsen bedrev offer-kritikk (på tross av det Klawans måtte mene), dersom vi vet at gnostisismen var veletablert allerede under Jesu tid (om ikke før) og at det var like stor (konseptuell) porsjon gnostisisme i Jesu bestrebelser som det var proto-ortodoksi?

Janemil

Knut.

Janemil

Nye offerlam?

Janemil

Lise.

Janemil

Espen.

Etterpå ble det konsumert "jøde-kaker" (lagt av Eva etter Ellen-oppskrift) fulgt av diskusjon om Scientologi-offer, polsk gourmet og beslektede emner...

mvh
Janemil

Friday, April 07, 2006

GNOSISISTISK OG TIDLIG KRISTEN OFFERSYMBOLIKK

Den 19. april arrangerer vi det andre offer-seminar våren 2006! Det er foreløpelig noe uplanlagt, men vi legger det så nært opp til passover og utgivelsen av "Evangeliet etter Judas" som mulig. Forslag mottas med glede!

Dato: 19.04.06
Sted: Sydneshaugen Skole
Rom: Aud R (PowerPoint muligheter)
Tid: 18.00-20.00 (og utover hvis det blir behov for det)
Tid per innlegg: ca 20 min + 5 minutter spørsmål fra salen

ALLE ER VELKOMNE!

Presentasjoner
(1) Knut : (Teori) "This is my body: Sacrificial Presentation and the Origins of Christian Ritual" av Bernhard Lang
(2) Janemil : (Teori) "Interpreting the Last Supper: Sacrifice, Spiritualization, and Anti-Sacrifice" av Jonathan Klawans
(3) Lise : (Empiri) "Hva er Gnosisisme?"
(4) Espen : (Empiri) Offer-symbolikk i "Evangeliet etter Judas"

Vi snakkes
Offerlam Janemil

Wednesday, April 05, 2006

OPPSUMERING AV OFFER (1)

Det ble holdt offer-seminar onsdag 5. april, og det var ikke uventet vellykket og veldig berikende. Utrolig mange gode tilbakemeldinger. Spesiell takk til Knut, Lars og Bull . Knut holdt et vågalt foredrag om Levenson og sublimering av offer. Lars gjenfortalte og viste frem bilder fra et samaritansk offer. Bull gav oss innsikt i hermetisk religion og offer.

Lars

Lars forteller om Samaritansk offer

Janemil

Janemil forteller om mulige kognitivistiske konseptualiseringer av "offer".

Christian

Bull forteller om Hermetisk offer

Det kom også mange tilhørere (i tillegg til foredragsholdere og offerlam Suzanne, Sverre, David og undertegnede); takk også til dere. Utrolig flott at alle involverte seg i diskusjonene. Jeg håper vi kan gjenta suksessen om kort tid. Det virket som nyankomne var interesserte i tematikken, og denne spesielle måten å gjøre det på. Vi skal i fremtiden sette av mer tid til diskusjon.

Suzanne foreslo til et fremtidig seminar Offer & Kjønn, og det mener jeg er en veldig god ide. Derfor vil jeg benytte anledningen til å utfordre nye og gamle offerlam til å presentere artikler, ideer eller forslag til foredragsholdere. Jeg kommer tilbake med datoer og forslag til artikler.

I mellomtiden: stay tuned for more happy days!

mvh
Offerlam Janemil